Kita gembira awak semakan SMI Funding Dasar Privasi! Kita menghargai amanah peminjam bagi kita bila mereka mendedahkan peribadi maklumat mereka kepada kita dan kita akan serius melindungi maklumat peribadi itu.

 

Dalam mukasurat bawah, kita harap awak faham betul-betul bagaimana kita akan guna data awak. 

 

Kita janji kita akan telus bagaimana maklumat awak pergi dan bagaimana maklumat awak digunakan. Kita sedar bahawa radikal telus bukan berapa penting untuk awak bila awak berurusan dengan syarikat kewangan tetapi untuk kita, radikal telus itu sangat penting untuk kita.

 Kita tak akan jual maklumat anda kepada sesiapa pun. Ini bermakna awak tak akan terima telefon dari telepemasaran yang tidak diminta dari kita. Kita hanya mengongsi maklumat anda dengan rakan kongsi pinjaman kita dengan kebenaran awak.

Jika anda ada apa-apa soalan atau kebimbangan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kita pada support@standardlink2u.com

SMI Funding Dasar Privasi
Kemas Kini Terakhir: November 2016

Dasar Privasi ini menetapkan cara kita mengumpul, guna, mengurus dan melindungi data yang boleh mengenal pasti anda sebagai seorang individu atau bersempena dengan lain-lain data diakses oleh kita ("Data Peribadi") dengan pematuhan undang-undang perlindungan data di dalam Malaysia. 

 

SMIFunding.com ("SMIFunding") pandang dengan serius Data Peribadi  anda.

Untuk kita bagi perkhidmatan nasihat yang terbaik dan tawaran dalam produk kewangan, kita akan mengumpul, memproses, guna, mendedahkan, memindahkan dan menyimpan Data Peribadi anda. Semua activiti ini penting untuk perniagaan kita kerana awak dapat guna perkhidmatan ini dengan percuma. Data Peribadi yand diminta untuk hantar didalam laman web kita bergantung kepada produk kewangan disertai dengan harganya. Dalam apa hal, Data Peribadi diminta perlu bagi untuk produk yand yang dicari anda.

 

Tambahan pula, dalam sesuatu kes, perlu untuk kita mendedahkan dan menampilkan Data Peribadi anda kepada Perkhidmatan Pembiayaan Kewangan yang anda pilih bila anda klik "Bagaimana Memohon" butang dalam laman web kita ("Perkhidmatan Pembiayaan Kewangan yang dipilih") dan Perkhidmatan Pembiayaan Kewangan yang dipilih itu akan hubungi anda untuk tujuan pemprosesan produk atau khidmat dalam cara yang mudah dari Perkhidmatan Pembiayaan Kewangan yang dipilih.

 

We akan cuba buat laman web dan perkhidmatan kita paling senang dan mudah untuk diguna. Untuk meningkatkan "user experience" dalam laman web kita, kita juga akan mengumpulkan Data Peribadi tertentu seperti produk kewangan yang anda cari dan bagaimana anda cari produk kewangan itu. Kita mungkin ambil maklumat ini untuk disesuaikan dan mengurus laman web kita untuk anda dan menunjokkan iklan yang anda anggap menarik.

 

Anda ada pilihan untuk membuka sebuah akaun didalam laman web kita. Jika anda membuka sebuah akaun dengan kita, kita akan mengumpul maklumat yang berikut: nama awak, almat email dan lain maklumat yang anda bersetuju untuk bagi kita pada masa anda buka satu akaun atau seterusnya. Untuk menyenangkan carian yang berulang, kita akan mengumpul carian lepas anda dan Data Peribadi yang anda bagi kita untuk menjana sebut harga.


Jika anda hanya melakukan carian secara ad hoc dan meminta perbandingan harga ad hoc melalui Laman Web kami tanpa membuka akaun dengan kami, kami akan mengumpulkan alamai IP anda, waktu yang diambil oleh anda untuk mengakses Laman Web kami, peranti anda, tempoh lawatan anda dan menjejaki penggunaan Laman Web kami. Demi mencegah atau membaiki masalah perisian kami, kami boleh mengumpul maklumat teknikal daripada pelayar web anda.

 

 

Sila baca Data Peribadi dan Dasar Privasi kami dengan teliti agar anda memahami hak anda dalam perkara ini.

1. Pengumpulan dan Penggunaan Data Peribadi

Data Peribadi anda adalah maklumatyang berkait secara langsung atau tidak langsung dengan anda, yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat tersebut atau daripada maklumat tersebut dan maklumat lain. Sepanjang transaksi dan urusan anda dengan SMIFunding, anda mungkin diminta memberikan Data Peribadi anda dari semasa ke semasa. SMIFunding dan penyedia perkhidmatan pihak ketiganya boleh berkongsi Data Peribadi antara satu sama lain dan menggunakan Data Peribadi secara konsisten dengan Dasar Privasi ini. Mereka juga boleh menggabungkannya dengan maklumat lain untuk menyediakan dan meningkatkan produk dan perkhidmatan SMIFunding.

 

2. Data Peribadi yang mungkin dikumpul oleh SMIFunding

Apabila anda mendaftar untuk menjadi laman web SMIFunding, kami boleh mengumpul pelbagai Data Peribadi anda, yang mungkin termasuk:-

    a. Nama anda;

    b. Nombor kad pengenalan anda;

    c. Jantina anda;

    d. Bangsa dan kepercayaanagama anda;

    e. Alamat pos anda;

     f. Nombor telefon anda (rumah, mudah alih, pejabat);

    g. Alamat e-mel anda;

    h. Cara pilihan untuk menghubungi anda;

     i. Umur anda;

     j. Butir-butirmajikan anda;

    k. Pekerjaan anda;

     l. Pendapatan anda;

   m. Nama Pengguna akaun Media Sosial anda;

    n. Pilihan membeli-belah anda;

    o. Kekerapan perjalanan anda;

    p. Penyedia talian mudah alih / pembawa anda;

    q. Pilihan jenama telefon pintat anda;

     r. Keperluan & pilihan insurans anda

    s. Saluran media pilihan anda

     t. Keperluan & pilihan insurans anda

    u. Status perkahwinan anda.

    w. Pemilikan kereta anda

     x. Pilihan pelaburan anda.

     y. Senarai data peribadi yang dinyatakan di atas bukan menyeluruh dan mungkin merangkum data peribadi lain bergantung kepada sifat urusan      atau transaksi.​

     1. Bagaimana SMIFunding menggunakan Data Peribadi anda

Data Peribadi anda yang dikumpul oleh SMIFunding membolehkan kami memproses transaksi yang diperlukan berhubung dengan perkhidmatan kami yang dipilih oleh anda. Pemgumpulan data tersebut juga digunakan untuk membolehkan kami menyediakan pengalaman pengguna yang optimum dan khusus buat pengguna laman web kami.

Data Peribadi anda yang dikumpul oleh SMIFunding membolehkan SMIFunding memaklumkan anda tentang pengumuman perkhidmatan atau produk terkini dan acara yang bakal diadakan oleh SMIFunding dan juga membantu SMIFunding merpertingkatkan produk dan perkhidmatan kami. Dari semasa ke semasa, SMIFunding mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghantar notis penting, e-mel, suratatau sms, misalnya komunikasi tentang SMIFunding secara bertulis atau dengan memilih. Maklumat sedemikian amat penting untuk urusan anda dengan SMIFunding, oleh itu anda tidak seharusnya memilih untuk tidak memilih komunikasi tersebut.

SMIFunding juga boleh menggunakan Data Peribadi anda bagi tujuan dalaman seperti pengauditan, analisis data, dan penyelidikan untuk mempertingkatkan produk, perkhidmatan dan berkomunikasi pelanggan SMIFunding. SMIFunding juga boleh berkongsi, bertukar atau menjual Data Peribadi anda kepada penyedia pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan seperti penyelidikan pasaran, pemasaran langsung, pemprosesan maklumat, pemberian kredit, memenuhi pesanan pelanggan, menghantar produk kepada anda, menguruskan dan mempertingkatkan data pengguna, menyediakan perkhidmatan pelanggan, menilai minat anda dalam produk dan perkhidmatan SMIFunding dan menjalankan penyelidikan pelanggan atau tinjauan kepuasan.

SMIFunding juga boleh mendedahkan data anda kepada pihak ketiga seperti agensi penguatkuasaan atau jabatan kerajaan selaras dengan keperluan undang-undang atau demi mematuhi sebarang perintah mahkamah.

Kita hanya berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk mereka melaksanakan perkidmatan dan kerja mereka dan kita janji pihak ketiga akan melindungi Data Peribadi anda dengan bersefahaman dengan Dasar Privasi dan tidak akan mengguna Data Peribadi anda untuk tujuan lain selain yang diarahkan oleh kita.

     1. Perlindungan Data Peribadi
SMIFunding mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu, dari segi pentadbiran dan teknikal, untuk melindungi maklumat peribadi anda daipada kehilangan, kecurian, penyalahgunaan dan akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, penggunaan, perubahan atau kemusnahan.

Kami akan menyimpan semua data di Malaysia. Sekiranya terdapat keperluan bagi kami untuk memindahkan Data Peribadi keluar dari Malaysia, kami hanya akan berbuat demikian selepas kami telah diberikan jaminan bahawa Data Peribadi anda akan menerima tahap perlindungan yang setanding dengan tahap yang ditetapkan oleh Dasar Privasi ini dan/atau Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia.

 

Kegunaan Laman Web kami dan perkidmatan kami ialah sepenuhnya sukarela tetapi jika anda nak pergi, akses, guna atau mendapatkan kandungan atau data dari Laman Web kami atau mendapatkan atau guna perkhidmatan yang diberikan melalui Laman Web kami, anda:
 

a. nyatakan kebenaran bahawa kita akan mengumpul dan guna Data Peribadi anda; dan 
b. memberi kuasa untuk kita mendedahkan dan hantar Data Peribadi anda kepada Perkhidmatan Pembiayaan Kewangan seperti yang ditetap didalam Dasar Privasi ini.

 

     1. Penyimpan Data Peribadi dan Akses 

SMIFunding akan berusaha sedaya upaya untuk membantu anda memastikan maklumat anda adalah tepat, lengkap dan kemaskinikan. Kami akan menyimpan data peribadi anda bagi tempoh yang diperlukan untuk memenuhi pelbagai tujuan berebeza yang dibentangkan dalam Dasar Privasi ini kecuali sekiranya tempoh penyimpanan lebih lama dibenarkan atau dikendaki oleh undang-undang. Anda boleh membantu memastikan bahawa maklumat hubungan dan pilihan anda adalah tepat, lengkap dan dikemaskinikan dengan berdaftar masuk ('log in') di laman web SMIFunding di smifunding.com. Untuk maklumat peribadi lain, kami melaksanakan usaha niat baik untuk memberikan akses kepada anda agar anda boleh meminta kami membetulkan data jika tidak tepat atau memadamkan data jika SMIFunding tidak perlu menyimpannya menurut undang-undang atau bagi tujuan perniagan yang sah. Kami boleh enggan memproses permintaan yang tidak menasabah dibuat berulang-ulang kali, memerlukan usaha teknikal yang keterlaluan, mengancam privasi orang lain, adalah benar-benar tidak praktik, atau sekiranya akses untuknya tidak diperlukan oleh indang-undang tempatan. Permintaan untuk akses, pembetulan, atau pemadaman boleh dibuat melalui laman web SMIFunding di smifunding.com
 

Oleh keranaia Data Peribadi anda, ia hanya adil jika anda mempunyai kawalan ke atas apa yang berlaku kepadanya. Hak-hak dan kuasa anda adalah seperti berikut:

a. Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda untuk sebarang pengunaan atau penzahiran Data Peribadi anda dengan menghubungi kami di sini;

b. You Anda mempunyai akses kepada Data Peribadi yang disimpan oleh kami dan anda boleh menanyakan kami tentang cara-cara bagaimana          Data Peribadi anda digunakan atau dizahirkan dengan menghubungi kami di sini;

c.  Anda mempunyai hak untuk mengemaskini, membetulkan atau membuat pindaaan kepada Data Peribadi anda dengan menggunakan                      mukasurat web "akaun saya" atau dengan menghubungi kami secara terus di sini;

d. Anda berhak untuk mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda oleh kami dengan menghubungi kami di sini.

 

  1. Cookies

Demi membantu SMIFunding mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan produknya, serta memberikan pengalaman khusus untuk pengguna, kami boleh mengesan perilaku pengguna di laman webnya dengan menggunakan "Cookies". 'Cookies' adalah fail teks kecil yang disimpan di komputer anda yang memberikan maklumat kepada kami tentang pengunaan laman web anda dalam talian untuk membantu kami menyesuaikan pengalaman pengguna anda dan menjadikan laman web kami lebih mesra pengguna.

Prlawat laman web yang belum mendaftar sebagai pengguna kami atau belum mendaftar masuk sebagai pengguna akan dikesan tanpa nama. Data yang dikumpul daripada pengesanan tersebut adalah generik dan teragregat dan data individu tidak akan dikumpul. Berhubung dengan pengguna berdaftar, SMIFunding akan mengguna 'cookies' untuk mengumpul data tentang pilihan pengguna kami dengan syarat 'cookies' tersebut adalah selamat dan berdasarkan HTTP.

Jika anda telah menetapkan pelayar web anda supaya memberi amaran kepada anda sebelum menerima 'cookies', anda seharusnya akan menerima pesanan notis dengan setiap 'cookies'. Anda boleh menolak pengunaan 'cookies' dengan memilih untuk menutup pengunaannya dalam pelayar web anda tetapi ingat bahawa dengan berbuat demikian, ini boleh menjejaskan keupayaan kami untuk memberikan pengalaman pengguna terbaik di laman web kami. 

Kami gunakan pelbagai jenis Cookies untuk tujuan yang berlainan:

a. Cookies Teknikal ("Technical Cookies"): Cookies ini diperlukan untuk kami membekalkan perkhidmatan kami kepada anda dan untuk membolehkan Laman Web kami berfungsi tanpa masalah dan untuk menguruskan akaun anda dan untuk log masuk melalui platform media sosial.

b. Cookies Berfungsi ("Functional Cookies"): bertujuan untuk memastikan lawatan anda yang akan datang ke Laman Web kami mengambil masa yang cepat. Kami akan mengecam pelayar web anda dan mengingati pilihan anda, seperti data yang diberikan untuk pencarian produk, maklumat log masuk untuk akaun anda, bahasa, versi Laman Web yang anda gunakan dan pilihan yang lain.

c. Cookies untuk Analisasi, Sasaran dan Jejakan ("Analytical, Targeting and Tracking Cookies"): digunakan untuk menjejaki tungkah laku dalam talian pengunjung kami dan untuk membantu meningkatkan penggunaan Laman Web kami, contohnya, dengan memastikanbahawa pengunjung kami akan menjalankan pencarian dengan mudah dan membolehkan kami untuk teruskan membekalkan kandungan yang revelan kepada pengunjung kami. Kami juga menggunakan Cookies ini untuk memahamipilihan dalam talian anda untuk tujuan pengiklanan dalam talian. Ia membolehkan kami menyediakan tawaran yang bersesuaian untuk anda berdasarkan tingkat laku dalam talian anda.


Setakat mana Data Peribadi anda dikumpul oleh Cookies kami, anda ada pilhan untuk menyahaktifkan  pengunaan  Cookies tersebut dalam tetapan pelayar web anda semasa anda mengakses Laman Web kami. Sila ambil perhatian bahawa menyah-aktifkan penggunaan Cookies boleh mengakibatkan Laman Web kami kehilangan fungsi dan/atau melewatkan atau menjejaskan cara Laman Web kami berfungsi dan/atau mengehadkan (secara separa) penggunaan anda terhadap Laman Web ini.

Jika anda membuka akaun dengan kami, daftar melalui Facebook, atau jika anda mengemukakan alamat emel anda tanpa membuka akaun, kami boleh menghantar kepada anda: berita terkini, maklumat akaun terkini dan pengumuman Laman Web yang lain. Jika anda ingin lebih berhubung dengan kami, anda boleh pilih untuk menerima maklumat lanjut termasuk mesej dan kandungan yang kami rasa akan menarik minat anda, seperti iklan tersasar dan mesej pemasaran daripada kami. Sebaik sahaja anda tidak lagi berminat untuk menerima mel tambahan ini, anda boleh pilih untuk berhenti melanggan daripada senarai mel kami dengan mengikuti arahan dalam emel yang anda terima atau melalui tetapan akaun anda.

 

 

 

  1. Hal-hal Lain

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang dasar ini, sila hubungi:-

 

 

 

Pegawai Privasi

Alamat:
No. B-5-6, Level 7,  
Menara Uncang Emas Block B, 
Jalan Loke Yew, 
55200 Kuala Lumpur, Malaysia.

 

E-mel : info@SMIFunding.my

Toll : 1800-88-8323

SMIFunding merizab hak untuk mengemaskinikan dan meminda dasar ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan material akan dimaklumkan di laman web kami dengan Dasar Privasi yang dikemaskinikan.

Pautan Lain:
Produk:
Sertai Sekarang!!
Polisi :
1800-88-8323

B-5-6 Menara Uncang Emas,

Jalan Loke Yew, 55200 Kuala Lumpur.

Malaysia

© 2016 Standardlink Resources & Consultant Group Sdn Bhd, All Rights Reserved. Created by SMIFunding