top of page
GPM

Geran Perniagaan Mikro (GPM)

SME Corporation Malaysia

Opening Soon.jpg

Maximum Grant RM200K

Grant Amount :
Type of Grant :

Machinery, Software, E-Commerce, Advertising

Status :

Closed

Agency :

SME Corporation Malaysia

GPM

Pakej Bantuan

 • Pembungkusan & Pelabelan

 • Pengiklanan & Promosi

 • Mesin & Peralatan (Produktiviti & Automasi)

 • Adaptasi ICT & eDagang

 • Sewaan premis perniagaan terhad kepada 12 bulan

 • Aktiviti berkaitan bagi penerokaan pasaran ke luar negara & latihan / kursus / seminar / persidangan berkaitan eksport


Permohonan

Permohonan dibuka dari 20 September 2023 hingga 31 Oktober 2023 ATAU sehingga penerimaan permohonan mencapai jumlah komitmen maksimum yang diperuntukkan (yang mana terdahulu).

Kriteria Kelayakan

 • Mempunyai pengesahan sebagai perusahaan mikro dalam Sijil Akuan Status PMKS yang sah tempoh [Status PMKS] [Definisi PMKS]

 • Sekurang-kurangnya 60% milikan tempatan

 • Mempunyai Lesen Premis Perniagaan yang sah daripada Pihak Berkuasa Tempatan

 • Telah beroperasi sekurang-kurangnya selama 6 bulan

 • Terbuka kepada semua sektor ekonomi kecuali sektor berkaitan pertanian asas, kewangan, insurans, hartanah dan urusan berniaga dalam sekuriti

bottom of page