As one of the leading loan & finance based comparison portals

Definasi baru Perusahaan Kecil dan Sederhana (SMEs) untuk Malaysia

Tarikh Berkesan: 1 January 2014

 

 

Perdana Menteri, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak telah memaklumkan satu definasi baru untuk SMEs bagi Malaysia berkesan 1 January 2014. National SME Development Council (NSDC) dimana ia dipengerusikan oleh Perdana Menteri dengan ahli-ahli dari kementerian yang penting dan agensi-agensi termasuk Sabah dan Sarawak, telah meluluskan cadangan untuk meningkatkan ambang yang layak  bagi perolehan jualan dan pekerjaan diSME untuk semua sektor ekonomi semasa 14th NSDC Mesyuarat pada  11 July 2013 di Putrajaya.

 

Definasi baru ini akan mengakibatkan lebih syarikat diiktiraf sebagai SMEs, terutamanya dari sektor perkhidmatan. Ini memudahkan negara mengubah menjadi negara berpendapatan tinggi dari inisiatif dalam SME Pelan Induk. Akibatnya, dari pertukaran dalam definasi, saham SMEs kepada jumlah pertubuhan dijangka meningkat dari 97.3% sekarang sehingga 98.5%.

 

(A) Perkilangan

 

MIKRO

 • Perolehan jualan kurang daripada RM300,000 ATAU

 • pekerja kurang daripada 5

 

KECIL

 • Perolehan jualan dari RM300,000 sampai sekurangnya RM15 juta ATAU

 • pekerja dari 5 sampai sekurangnya 75

 

SEDERHANA

 • Perolehan jualan dari RM15 mil sampai tidak lebih RM50 juta ATAU

 • pekerja dari 75 sampai tidak lebih 200

 

(B) PERKHIDMATAN DAN LAIN-LAIN SEKTOR

 

MIKRO

 • Perolehan jualan kurang daripada RM300,000 ATAU

 • pekerja kurang daripada 5

 

KECIL

 • Perolehan jualan daripada RM300,000 sampai tidak kurang daripada  RM3 juta ATAU

 • pekerja dari 5 sampai tidak lebih 30

 

SEDERHANA

 • Perolehan jualan daripada RM3 juta sampai tidak lebih RM20 juta ATAU

 • pekerja dari 30 sampai tidak lebih 75

   

   

  Ambil Perhatian:

  Jika sesesuatu perniagaan memenuhi antara satu kriteria hingga seluruh berlainan saiz dalam operasi, saiz yang paling kecil akan diguna. Contoh, jika sesuatu syarikat perolehan jualan jatuh dibawah microenterprise tetapi pekerjaan jatuh didalam kecil, perniagaan itu diangggap sebagai microenterprise.

   

   

   

   

   

   

Pautan Lain:
Produk:
Sertai Sekarang!!
1800-88-8323

B-5-6 Menara Uncang Emas,

Jalan Loke Yew, 55200 Kuala Lumpur.

Malaysia

Polisi :

© 2016 Standardlink Resources & Consultant Group Sdn Bhd, All Rights Reserved. Created by SMIFunding