top of page
AIF

APPLIED INNOVATION FUND

Mosti (Minister of Science, Technology and Innovation)

Opening Soon.jpg

Maximum Grant RM500K

Grant Amount :
Type of Grant :

R&D

Status :

Open

Agency :

Mosti (Minister of Science, Technology and Innovation)

AIF

Technology Readiness Level (TRL 2-4)


Innovation contributes to the increased productivity and economic growth and well-being of society. It can consist of combination, combination or integration of technologies that lead to new products, processes, systems or services or improvements of existing technologies with improved value or better cost reduction.


Open for:

i. Individu;

ii. Pemilikan Tunggal/Perkongsian/Perkongsian Lialibiti Terhad; dan

iii. Persatuan/Koperasi/NGO yang berdaftar.

Selected sector:

 • Bahan Termaju untuk Ekonomi Kitaran dan Masyarakat Lestari

 • Kilang Pintar Generasi Baharu

 • Pembuatan Peranti Pintar dan Pembangunan Teknologi

 • Kesihatan Digital

 • Perubatan Jitu

 • Hab Ujian Klinikal bagi Negara Membangun

 • Makanan Laut Nilai Tinggi

 • Makanan Halal Premium

 • Input Pertanian Tempatan

 • Pengurusan Rantaian Bekalan Pintar untuk • Kelestarian Produk Hutan

 • Buah-buahan Tropika Premium

 • Makanan Unggul (“Superfood”) Tempatan • Pengurusan Bersepadu Sumber Air

 • Pengurusan Bersepadu Infrastruktur dan Infostruktur Bandar

 • Sistem Pintar untuk Komuniti Bandar – Luar Bandar Terhubung

 • Reka Bentuk dan Analisis Berpaksikan Manusia

 • Kepelbagaian Tenaga Boleh Diperbaharui

 • Sistem Penyimpanan Tenaga

 • Grid Mikro

 • Biodiversiti Jitu

 • Produk Eko-Inovatif daripada Bahan Buangan

 • Model Perniagaan Langganan dan Platform Perkongsian

 • Perkhidmatan Berdigital & Berautonomi

 • Teknologi Kewangan dan Kewangan Islam

 • Pembelajaran Berasaskan Pengalaman dan Penyesuaian Peribadi

 • Pensijilan Mikro

 • Pembelajaran Dalam Talian Global: Mempromosikan Kandungan Tempatan

 • Kandungan Kreatif dan Warisan

 • Pelancongan Digital

 • Pelancongan Nilai Tinggi

Criteria


The grant cover the expenses of

 • Peralatan dan infrastruktur sokongan yang berkait langsung dengan loji perintis atau prototaip untuk peningkatan (up scale)

 • Aktiviti kejuruteraan dan reka bentuk (manhour)

 • Penyewaan / Pembaikan peralatan kecil

 • Ujian saringan

 • Ujian sampel

 • Bayaran untuk sukarelawan / individu • Analisis data (manhour) - 20% dari jumlah yang diluluskan

 • Untuk pendaftaran di Malaysia sahaja, termasuk perkhidmatan penggubalan IP yang dihasilkan dari projek i) Paten ii) Rekabentuk Perindustrian iii) Insentif

 • Kos Pembangunan sampel pasaran

 • Analisis data (manhour)

 • Pengesahan pasaran berharga sehingga RM15,000

 • Pembayaran untuk pembanci (caj / sampel)

 • Pendaftaran pensijilan

 • Pematuhan standard (tempatan / antarabangsa)

 • Ujian produk untuk pensijilan

 • GMP, HALAL & HACCP

 • Konsultasi (perjanjian / surat niat mesti diserahkan bersama dengan cadangan projek, perincian konsultasi yang akan dinyatakan)

 • Perunding untuk kajian dan penilaian pasaran

 • Bayaran yuran penerbitan

 • Bahan mentah

 • Bahan guna habis (consumable)

RM500,000 for 12-18 month

bottom of page