top of page
Ted2

TECHNOLOGY DEVELOPMENT 2 (Ted2)

Mosti (Minister of Science, Technology and Innovation)

Opening Soon.jpg

Maximum Grant RM3Mil

Grant Amount :
Type of Grant :

R&D

Status :

Open

Agency :

Mosti (Minister of Science, Technology and Innovation)

Ted2

Technology Readiness Level (TRL 4-7) 


Technology Development Fund 2(TeD 2) is open to researchers and companies interested in implementing research and development projects (R&D) to produce new processes and products in the field have been identified by the Government.

Open for kepada:

i. Syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS);

ii. Syarikat Pemula (start-up);

iii. Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Awam dan Swasta;

iv. Politeknik dan Kolej Komuniti;

v. Institut Penyelidikan Kerajaan (GRI); dan

vi. Agensi Sains, Teknologi dan Inovasi Kerajaan (STI).

Selected sector:

 • Bahan Termaju untuk Ekonomi Kitaran dan Masyarakat Lestari

 • Kilang Pintar Generasi Baharu

 • Pembuatan Peranti Pintar dan Pembangunan Teknologi

 • Kesihatan Digital

 • Perubatan Jitu

 • Hab Ujian Klinikal bagi Negara Membangun

 • Makanan Laut Nilai Tinggi

 • Makanan Halal Premium

 • Input Pertanian Tempatan

 • Pengurusan Rantaian Bekalan Pintar untuk • Kelestarian Produk Hutan

 • Buah-buahan Tropika Premium

 • Makanan Unggul (“Superfood”) Tempatan • Pengurusan Bersepadu Sumber Air

 • Pengurusan Bersepadu Infrastruktur dan Infostruktur Bandar

 • Sistem Pintar untuk Komuniti Bandar – Luar Bandar Terhubung

 • Reka Bentuk dan Analisis Berpaksikan Manusia

 • Kepelbagaian Tenaga Boleh Diperbaharui

 • Sistem Penyimpanan Tenaga

 • Grid Mikro

 • Biodiversiti Jitu

 • Produk Eko-Inovatif daripada Bahan Buangan

 • Model Perniagaan Langganan dan Platform Perkongsian

 • Perkhidmatan Berdigital & Berautonomi

 • Teknologi Kewangan dan Kewangan Islam

 • Pembelajaran Berasaskan Pengalaman dan Penyesuaian Peribadi

 • Pensijilan Mikro

 • Pembelajaran Dalam Talian Global: Mempromosikan Kandungan Tempatan

 • Kandungan Kreatif dan Warisan

 • Pelancongan Digital

 • Pelancongan Nilai Tinggi

Criteria


The grant cover the expenses of

 • Peralatan dan infrastruktur sokongan yang berkait langsung dengan loji perintis atau prototaip untuk peningkatan (up scale)

 • Aktiviti kejuruteraan dan reka bentuk (manhour)

 • Penyewaan / Pembaikan peralatan kecil

 • Ujian saringan

 • Ujian sampel

 • Bayaran untuk sukarelawan / individu • Analisis data (manhour) - 20% dari jumlah yang diluluskan

 • Untuk pendaftaran di Malaysia sahaja, termasuk perkhidmatan penggubalan IP yang dihasilkan dari projek i) Paten ii) Rekabentuk Perindustrian iii) Insentif

 • Kos Pembangunan sampel pasaran

 • Analisis data (manhour)

 • Pengesahan pasaran berharga sehingga RM15,000

 • Pembayaran untuk pembanci (caj / sampel)

 • Pendaftaran pensijilan

 • Pematuhan standard (tempatan / antarabangsa)

 • Ujian produk untuk pensijilan

 • GMP, HALAL & HACCP

 • Konsultasi (perjanjian / surat niat mesti diserahkan bersama dengan cadangan projek, perincian konsultasi yang akan dinyatakan)

 • Perunding untuk kajian dan penilaian pasaran

 • Bayaran yuran penerbitan

 • Bahan mentah

 • Bahan guna habis (consumable)


RM3,000,000 for 36 month

bottom of page